IT konsalting

Kao što se tehnologija svakim danom sve brže razvija, proporcionalno sa njom raste i potreba za korištenjem tehnologije u različitima kompanijama i industrijama. Nudimo uslugu savjetovanja s ciljem za poboljšanje trenutne opreme ili nabavke potpuno nove kako bi Vas doveli do najefektinijeg i najefikasnijeg rješenja. Ukoliko niste sigurni koliko Vaša trenutna hardverska ili softverska oprema vrijedi, a želite je se riješiti, možemo Vam pružiti uslugu analize i procjene stanja trenutne računarske opreme.

IT instalacije

 • Instalacije OS (operativnih sistema) Mac OS X i Windows
 • Instalacija aplikativnog softwera, antivirusne zaštite, instalacije dodatne opreme (štampači, skeneri i sl.)
 • Instalacija, kreiranje i konfiguracija internet konekcije, mreže i mrežne opreme

Sistemska i mrežna administracija

Održavanje mrežne opreme
 • Detekcija i uklanjanje prekida/usporenja u mrežnom sistemu
 • Administracija aktivne mrežne opreme
 • Detekcija i prevencija mogućih budućih kvarova
 • Zamjena/opravka oštećenih dijelova, te dovođenje mrežne komunikacije u operativno stanje u najkraćem mogućem roku
Održavanje računarske opreme
 • Jednokratne intervencije (po pozivu)
 • Preventivno i periodično održavanje definirano ugovorom
 • Mjesečni i sedmični preventivni pregled opreme dolaskom na lokaciju uz slanje mjesečnog izvještaja o stanju i performansama mrežne opreme
 • Tehnička telefonska podrška i rješavanje tehničkih problema udaljenim pristupom
 • Dolazak na lokaciju
 • Zakup domene i hostinga, administriranje hostinga i e-mail servera za korisnika

Servisiranje (hard/software)

 • Dijagnostika kvara i popravak
 • Preventivno održavanje računara (fizičko čišćenje i čišćenje sistema)
 • Zamjena komponenti računara
 • Nadogradnja računara
 • Optimizacija operativnog sistema
 • Čišćenje sistema od virusa

Back Up podataka

 • Backup podataka
 • Vraćanje izgubljenih podataka
 • Transfer podataka sa računara na računar

Audio i video rješenja

 • Savjetovanje za nabavku audio i video opreme
 • Odabir komponenti
 • Kupovina (nabavka) opreme
 • Implementacija / instalacija opreme
 • Testiranje AV sistema i osposobljavanje za rad
 • Administriranje i održavanje AV sistema

USLUGE